چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

گستره نگار

:

به مرکز اسناد شرکت گستره نگار خوش آمدید

از این سایت برای ایجاد، تعامل بر روی و ذخیره اسناد استفاده کنید. این سایت می‌تواند به یک مخزن همکاری برای تالیف اسناد در داخل یک تیم یا یک پایگاه دانش برای اسناد در سطح چند تیم تبدیل شود.


جستجو برحسب شناسه سند 

 جدیدترین اسناد

 
 

 اسناد

 
  
  
  
  
پوشه: Native Client
  
05/12/1434 04:30 ب.ظعدم اطلاعات حضورامیر عقدایی
پوشه: Source
  
06/10/1434 10:46 ق.ظعدم اطلاعات حضورامیر عقدایی
ConfigPowerForm.txt
  
15/06/1443 02:20 ب.ظمهسا سامی
EPM Proposal.docx
تحویل گرفته شده توسط: امیر عقداییEPM Proposal.docx
تحویل گرفته شده توسط: امیر عقدایی
  
17/06/1434 10:57 ب.ظعدم اطلاعات حضوراحسان عقدایی
JalaliPowerWebForms.rar
  
11/02/1442 04:34 ب.ظعدم اطلاعات حضورمحسن بختیاری
LicenseFinal.zip
  
09/06/1443 02:35 ب.ظعدم اطلاعات حضورمحسن بختیاری
PWA2010.OLAP.zip
  
13/04/1434 10:24 ق.ظعدم اطلاعات حضوراحسان عقدایی
search.txt
  
23/04/1434 08:12 ق.ظعدم اطلاعات حضوراحسان عقدایی
SecureStoreService.zip
  
19/02/1440 11:23 ق.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی
Setupnewcrm20119.7.1391.zip
  
02/12/1433 02:15 ب.ظعدم اطلاعات حضورسهیل کریمی
v6-1390-11-11.rar
  
15/03/1434 05:06 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی
WinRAR.v4.20.zip
  
04/01/1439 12:48 ب.ظعدم اطلاعات حضورمحسن بختیاری
yazd.old
  
24/08/1434 12:24 ب.ظعدم اطلاعات حضوراحسان عقدایی
اخبار روان.txt
تحویل گرفته شده توسط: امیر عقداییاخبار روان.txt
تحویل گرفته شده توسط: امیر عقدایی
  
24/04/1434 06:43 ق.ظعدم اطلاعات حضورامیر عقدایی
 

 اسناد با رده‌بندی بالا