چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
Gostareh Negar Persian Calendar for SharePoint and Project Server 2010(7.2.14).rar
  
05/09/1436 12:15 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari7.2.14
GostarehNegar.LanguagePacks.PWA2010.2.0.2.zip
  
15/02/1436 10:08 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari2.0.2
Persian Calender PWA p6.zip
  
21/05/1436 11:11 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari6.0.12
Persian Olap.zip
  
27/10/1436 11:56 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen BakhtiariPersian Olap