چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
CRM2011.part1.rar
  
28/06/1443 05:02 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی6
CRM2011.part2.rar
  
28/06/1443 05:02 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی6
CRM2011.part3.rar
  
28/06/1443 05:03 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی6
CRM2011-Srs-KB2600640-ENU-amd64.zip
  
28/06/1443 05:17 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی1
Gostareh Negar Microsoft Dynamic CRM 2011 Persian Calendar (7.3.0).zip
  
05/01/1436 03:59 ب.ظعدم اطلاعات حضورادوین هاکوپیانGostareh Negar Microsoft Dynamic CRM 2011 Persian Calendar (7.3.0)
Gostareh Negar Microsoft Dynamic CRM 2011 Persian Language Pack (1.0.0).zip
  
27/12/1435 12:56 ب.ظعدم اطلاعات حضورادوین هاکوپیانGostareh Negar Microsoft Dynamic CRM 2011 Persian Language Pack (1.0.0)
Gostareh Negar Microsoft Dynamic CRM 2011 SQL Module (7.3.0).zip
  
20/03/1436 11:16 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen BakhtiariGostareh Negar Microsoft Dynamic CRM 2011 SQL Module (7.3.0)